Διαδρομή >

Δομή

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής, βελτιώνοντας διαρκώς τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας, επενδύοντας παράλληλα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων, δημιουργικών και ευέλικτων υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Ι. Παντελάκης

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Π. Μουζάκης

Μέλος

Δούκας-Παύλος Ι. Παλαιολόγος

Μέλος

Ανδρέας Ι. ΠαντελάκηςΕπικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30