Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους τόπους εκτέλεσης και την ποιότητα της εκτέλεσηςΣύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων & τις πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων από άποψη όγκου συναλλαγών, στις οποίες  διαβίβασε εντολές πελατών, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα εκτέλεσης.

 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ 2017
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2017


Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30