Δημοσιοποίηση Πληροφοριών

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013 καθώς και τον νόμο με αριθμό 4261/2014, δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στην ιστοσελίδα της, πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και τις πολιτικές – διαδικασίες που έχει θεσπίσει για την διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.


Ακολουθούν οι δημοσιοποιήσεις και οι απαιτήσεις των άρθρων 80 έως 87 του νόμου 4261/2014, με σημείο αναφοράς την 31.12.2017.
 
 
Δημοσιοποίηση Πληροφοριών  31/12/2017

 

 Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30