Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών


Στους παρακάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να βρείτε τα Εγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID) όσον αφορά στα παράγωγα στα οποία διενεργείτε συναλλαγές μέσω της Εταιρείας μας. Το κάθε Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες σε ότι αφορά την φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε προιόντος, το προφίλ κινδύνου καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και είναι απαραίτητο να το διαβάσετε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.Παράγωγα  (Futures / Options) που εκτελούνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/kids

 

Παράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο Euronext Derivatives Paris:

https://www.euronext.com/key-information-document/class-level

 

Παράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο EUREX:

http://www.eurexchange.com/exchange-en/resources/regulations/eu-regulations/priips-kidsΠαράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο  MEFF Renta Variable στην Μαδρίτη:

http://www.meff.es/ing/Financial-Derivatives/Financial-Derivatives-KIDS

 

Παράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο ICE Futures Europe:

https://www.theice.com/futures-europe/documents/kid

 

Παράγωγα (Futures) που εκτελούνται στο CME Group:

http://www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html

 

Παράγωγα (Options) που εκτελούνται στο CME Group:

http://www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-options-products.htmlΕπικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30