Άνοιγμα Λογαριασμού

Η Εταιρεία μας, μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει, προσφέρει υπηρεσίες λήψης & διαβίβασης τόσο στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών όσο και στις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων προϊόντων, σε Ευρώπη & Αμερική, με υποκείμενες αξίες, χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μέταλλα & αγροτικά προϊόντα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την αγορά παραγώγων, μπορείτε να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένα στελέχη της εταιρείας.

Απαραίτητα Έντυπα για Λογαριασμούς Παραγώγων:

Σύμβαση Παραγώγων 2015

Ξένα Παράγωγα - Σύμβαση 2015

Επενδυτικοί Κίνδυνοι - Futures 2015

Επενδυτικοί Κίνδυνοι - Options 2015

Πίνακας Χαρακτηριστικών Παραγώγων - 2015

Επενδυτικό Ερωτηματολόγιο - 2015Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30