Άνοιγμα Λογαριασμού

Για νέο χρηματιστηριακό λογαριασμό που αφορά στη δραστηριοποίηση στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, θα πρέπει να υπογραφούν οι Γενικοί Όροι Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, η  Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας μας και να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Συγκεκριμένα, θα χρειαστούμε τα παρακάτω δικαιολογητικά


1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικής εφορίας 
3. Αποδεικτικό για τη διεύθυνση κατοικίας σας, όπως για παράδειγμα
            - έναν πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) ή,
            - μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε οικονομική εφορία ή,
            - ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής
4. Αποδεικτικό επαγγελματικής κατάστασης, για παράδειγμα

           - βεβαίωση εργοδότη ή,
           - αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή,
           - δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή,
           - επαγγελματική ταυτότητα ή,
           - παραστατικό ασφαλιστικού φορέα κλπ
5. Πιστοποιείτε το γνήσιο της υπογραφής σας – όπου αυτό ζητείται πάνω στα έγγραφα – διαλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:
           - Στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
           - σε ΚΕΠ
           - σε Αστυνομική αρχή
6. Τα πρόσθετα πιστοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται θα πρέπει να προσκομίζονται σε "ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου" 
 
Τα συμπληρωμένα έγγραφα τα αποστέλλετε στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Εθνικής Αντιστάσεως 57Β  Χαλάνδρι, 152 31

Αφού παραλάβουμε και επεξεργαστούμε τα έγγραφα που μας αποστείλατε, ανοίγουμε τον κωδικό σας και σας αποστέλλουμε αντίγραφο της σύμβασή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ. 210 696 5491 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο site μας, ζητώντας μας να σας στείλουμε τα έγγραφα για άνοιγμα λογαριασμού.

Σχετικά έγγραφα:

Γενικοί Όροι Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Τιμολογιακή Πολιτική

Συνοδευτική ΕπιστολήΕπικοινωνία

  1. Όνομα  
  2. e-mail  
  3. Το μήνυμά σας  
  4. Επιλέξτε το τμήμα με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε
  5. Κωδικός
     

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30