Συχνές Ερωτήσεις

 • Τι είναι το TradeDirect;

 • Πως μπορώ να μεταφέρω το χαρτοφυλάκιο μου στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή;

 • Με ποιό τρόπο ενημερώνομαι για τις συναλλαγές μου;

 • Ποιες είναι οι ώρες διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.;

 • Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών μου στοιχείων;

 • Τι απαιτείται για να αποκτήσω πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων;

 • Ποια είναι τα όρια διακυμάνσεως των μετοχών;

 • Ποιος Εποπτεύει την Αγορά και ποιος προστατεύει τους Επενδυτές;

 • Υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγών από λογαριασμό περιθωρίου ( margin) σε ξένες μετοχές;

 • Τι συμβαίνει όταν η τιμή της μετοχής βρίσκεται στο ανώτατο ή κατώτατο όριο διαπραγμάτευσης;

 • Τι είναι τα Παράγωγα Προϊόντα;

 • Ποια είναι τα προϊόντα διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων;

 • Ποιοι χρησιμοποιούν τα παράγωγα προϊόντα και γιατί;

 • Τί είναι τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options);

 • Τί είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.);

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30