Προμήθειες και Έξοδα

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διακρίνεται για την υψηλή της αξιοπιστία, το σεβασμό της προς τον επενδυτή και στη σταθερή προσήλωση στις αξίες της ακεραιότητας και της διαφάνειας.
Με γνώμονα αυτές τις αξίες, ο κατάλογος των προμηθειών και των εξόδων συναλλαγών, είναι άμεσα διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο τόσο στην ιστοσελίδα της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., όσο και μέσω της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ: 210 696 5491, customer.service@pantelakis.gr).


Οι προμήθειες, οι αμοιβές, οι σχετικοί φόροι και οι λοιπές χρεώσεις των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών  προϊόντων και των προσφερόμενων επενδυτικών υπηρεσιών της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σύμφωνες με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική και τις ισχύουσες νομοθετικές/ φορολογικές διατάξεις.
 
Προμήθειες  και Έξοδα 

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30