Ελληνικό Χρηματιστήριο

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με το Χρηματιστήριο Αθηνών σε όλες τις κατηγορίες επενδυτών.

Οι Ιδιώτες πελάτες  έχουν την δυνατότητα  να διενεργούν τις συναλλαγές τους οι ίδιοι  άμεσα και με ασφάλεια μέσω της υπηρεσίας Trade Direct, ή να διαβιβάζουν την εντολή τους στο τμήμα λήψης και εκτέλεσης εντολών ή τέλος να επικοινωνούν με αρμόδιο πιστοποιημένο στέλεχος  για επενδυτικές συμβουλές, ενημέρωση και παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας.   Η τιμολογιακή πολιτική διαφέρει αναλόγως της  επιλογής της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Οι Θεσμικοί επενδυτές εξυπηρετούνται από εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, η οποία παρέχει επίσης κάθε αναγκαία πληροφορία και συμβουλή, έχουν δε τη διαρκή υποστήριξη του τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. και λαμβάνουν καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τις μακροοικονομικές και εταιρικές εξελίξεις.

Σε όλους του λογαριασμούς δεν επιτρέπεται η πώληση τίτλων που δεν διαθέτει ο πελάτης (Short Selling), παρά μόνον σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από το κανονιστικό πλαίσιο.Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30