Διαδρομή >

Ομόλογα

Η επένδυση σε Ομόλογα καλύπτει ανάγκες πελατών που αποσκοπούν  κυρίως στην  διατήρηση του επενδυμένου κεφαλαίου και την αποκόμιση τακτικών εσόδων.

Η τεράστια ποικιλία , οι διάφοροι επενδυτικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τα ομόλογα αλλά και η σωστή διερεύνηση που απαιτείται προκειμένου  να προταθούν λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των επενδυτών, προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ διαθέτει έμπειρα στελέχη τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να πραγματοποιήσουν την σωστή επιλογή ανάλογα με τους στόχους τους ,  έχοντας την δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλη ποικιλία κρατικών – υπερεθνικών ή εταιρικών ομολόγων εξασφαλίζοντας την καλύτερη τιμή για τους πελάτες της.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ  προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής ομολόγων η οποία περιλαμβάνει την φροντίδα για είσπραξη τοκομεριδίων, παρακράτηση και απόδοση φόρου, έκδοση βεβαιώσεων , καθημερινή αποτίμηση , ενημέρωση πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 210 696 5171 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ.


Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30