Διεθνείς Αγορές

Λογαριασμός Μετρητοίς

Ανοίγοντας λογαριασμό τοις Μετρητοίς για Διεθνή Χρηματιστήρια, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να προβείτε σε αγορά μετοχών θα πρέπει ο λογαριασμός σας να διαθέτει το αντίστοιχο ποσόν σε μετρητά.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα αγοράς ξένων μετοχών με πίστωση.


Παραγώγων

Ανοίγοντας λογαριασμό Παραγώγων που διαπραγματεύονται σε Διεθνή Χρηματιστήρια, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο λογαριασμός σας θα πρέπει να διαθέτει πάντα το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30