Θεσμικοί Επενδυτές

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. συμμετέχει στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και διαθέτει στους επενδυτές ελληνικά και διεθνή ομόλογα, εταιρικά ή κρατικά, ως βασικά εργαλεία διασποράς κινδύνου, προστασίας κεφαλαίου αλλά και παραγωγής εισοδήματος.

Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολόγων (Fixed Income ETFs), σε όλες τις οργανωμένες αγορές.


Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30