Θεσμικοί Επενδυτές

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει στους θεσμικούς πελάτες της υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στην Αγορά Παραγώγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με υποκείμενες αξίες χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μέταλλα και αγροτικά προϊόντα. Η εταιρεία προσφέρει όλα τα παράγωγα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα με ελληνικές μετοχές και διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Προσανατολισμένα στην παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων επενδυτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς επενδυτές, τα πιστοποιημένα στελέχη της παρέχουν κάθε αναγκαία διευκρίνιση σχετικά με την αγορά παραγώγων.Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30