Θεματοφυλακή και Εκκαθάριση

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων των πελατών της, έχει διευρύνει τον αριθμό των Τραπεζών στις οποίες τοποθετεί τα διαθέσιμα πιστωτικά υπόλοιπα σε Προθεσμιακές Καταθέσεις ή Έντοκους Τραπεζικούς Λογαριασμούς Πελατείας.

Η επιλογή των τραπεζών γίνεται με κάθε επιμέλεια και τυγχάνει ετήσιας επαναξιολόγησης, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.

Μέσω της διεύρυνσης των συνεργασιών της, η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντική αύξηση της απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων για τοποθετήσεις ημέρας. Ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα επένδυσης των χρημάτων σε Προθεσμιακές Καταθέσεις μέχρι 6 μήνες, με ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση.

Η αμοιβή της εταιρείας υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που θα λάβει από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και από το ποσό επένδυσης.

Ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της επένδυσης, οι πιστωτικοί τόκοι αποδίδονται στη λήξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις επενδύσεων, η εκταμίευση γίνεται ανά 6 μήνες.

Από την 1/1/2013, παρακρατείται φόρος 15% επί των τόκων των καταθέσεων, ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30