Θεματοφυλακή και Εκκαθάριση

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της δίνει την δυνατότητα μετατροπής των διαθεσίμων τους σε άλλα νομίσματα όπως ενδεικτικά Δολλάριο Η.Π.Α (USD), Δολλάριο Αυστραλίας  (AUD), Λίρα Αγγλίας (GBP) κλπ, εφόσον συνδέονται με παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.


Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30