Θεματοφυλακή και Εκκαθάριση

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χρηματιστηριακών υπηρεσιών της, παρέχει πλήρεις υπηρεσίες εκκαθάρισης  συναλλαγών και θεματοφυλακής, καλύπτοντας το σύνολο των τίτλων που κατέχουν οι πελάτες της στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές μετοχών.

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν:

 1) Φύλαξη Τίτλων.

 2) Συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις όπως:

   - αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
   - είσπραξη μερισμάτων ελληνικών και ξένων μετοχών
   - παραλαβή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
   - δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις.

 3) Ταχυδρομική αποστολή δελτίου αναλυτικής κίνησης (statement) τίτλων και χρημάτων.

4) Παρακράτηση και απόδοση φόρου στις φορολογικές αρχές επί μερισμάτων, υπεραξίας ομολόγων, τοκομεριδίων για λογαριασμό του πελάτη.

5) Έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.


Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30