Οδηγός Χρήσης για Mobile TradeDirect

Η εφαρμογή mobile TradeDirect, υποστηρίζει κάτωθι λειτουργίες:

Menu


Χαρτοφυλάκιο
: Εμφάνιση όλων των χαρτοφυλακίων, Επιλέγοντας μία μετοχή ενημερωνόμαστε για την θέση μας, την Τιμή Κτήσης και για την απόδοση της.


Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
: Ανοίγοντας την επιλογή Ανάλυση Χαρτοφυλακίου παρακολουθούμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα, την αξία του χαρτοφυλακίου, τα χρηματικά διαθέσιμα τα οποία έχουν δεσμευτεί σε προθεσμιακή κατάθεση, τις αγορές  και τις πωλήσεις της ημέρας καθώς επίσης το λογιστικό και το διαθέσιμο υπόλοιπο.

Εντολές: Εμφάνιση όλων των εντολών που έχουμε διαβιβάσει στο Χρηματιστήριο. Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι ακυρωμένες εντολές, με πράσινο οι εκτελεσμένες  και με πορτοκαλί εμφανίζονται οι ανεκτέλεστες ή μερικώς εκτελεσμένες.

Εκτελέσεις: Εμφάνιση όλων των εκτελεσμένων εντολών που έχουμε διαβιβάσει στο Χρηματιστήριο.

Αναζήτηση: Εισάγουμε τον τίτλο της μετοχής που επιθυμούμε.

Νέα: Εμφάνιση οικονομικών ειδήσεων.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30