Ο.Π.Α.Π. - Ενημερωτικό Δελτίο


Ενημερωτικό Δελτίο για την Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των Ομολογιών της εταιρίας  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.Α» με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου διάρκειας επτά (7) ετών, σύμφωνα με την από 13/10/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Προβλέπεται η έκδοση έως Διακοσίων Χιλιάδων (200.000) Άυλων Κοινών Ανωνύμων Ομολογιών, ονομαστικής Αξίας € 1.000 εκάστης και συνολικού ποσού έως € 200.000.000. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης σε ποσό μικρότερο των  € 150.000.000, η έκδοση θα ματαιωθεί.
 
Ενημερωτικό Δελτίο ΟΠΑΠ

Ανακοίνωση Εύρους Απόδοσης

Ανακοίνωση Έκβαση Δημόσιας Πρότασης

Ανακοίνωση Έναρξη Διαπραγμάτευσης - Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
 

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30