Η επένδυση σε Ομόλογα καλύπτει ανάγκες πελατών που αποσκοπούν κυρίως στην διατήρηση του επενδυμένου κεφαλαίου και την αποκόμιση τακτικών εσόδων.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ διαθέτει έμπειρα στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στην αγορά ομολόγων προκειμένου να παρέχουν πρόσβαση στους πελάτες σε μεγάλη ποικιλία κρατικών – υπερεθνικών ή εταιρικών ομολόγων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη τιμή για τους πελάτες της.

Omologa 2

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής ομολόγων η οποία περιλαμβάνει την φροντίδα για είσπραξη τοκομεριδίων, παρακράτηση και απόδοση φόρου, έκδοση βεβαιώσεων, ενημέρωση πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 210 696 5255 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.