Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Όμιλο Ε.Χ.Α.Ε. προκειμένου να παρέχει την υπηρεσία της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Making) στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης διαθέτει πιστοποιημένα στελέχη με υψηλή εξειδίκευση, τα οποία έχουν αναλάβει υποχρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή σε μεγάλο εύρος προϊόντων στις Αγορές του Χ.Α. & Χ.Π.Α., με στόχο την παροχή ρευστότητας και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας αυτών.

Τα οφέλη της Ειδικής Διαπραγμάτευσης στις Εισηγμένες Εταιρίες είναι πολλά. Μεταξύ άλλων:

  • Αύξηση του Όγκου Συναλλαγών
  • Ενίσχυση του Βάθους Τιμών
  • Μείωση της απόστασης μεταξύ αγοραστών και πωλητών (Average Bid Ask Spread)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης.