Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή A.Ε.Π.Ε.Υ. με την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία.

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

Gdpr

Άσκηση Δικαιωμάτων

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε ότι αφορά τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., συμπληρώνοντας το Έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και να το υποβάλλετε με όποιον από τους παρακάτω τρόπους σας εξυπηρετεί:

 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
  Εθνικής Αντιστάσεως 57Β
  152 31 Χαλάνδρι
 • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση gdpr@pantelakis.gr
 • Μέσω φαξ στον αριθμό +30 210 69 29 550