Στα πλαίσια της FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) και κατόπιν της επί της ουσίας συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. την 30η Νοεμβρίου 2014, στην οποία η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο χωρών του Internal Revenue Service (IRS) των Η.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο του IRS ως Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας από την φόρμα επικοινωνίας.