Η Εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν παράπονα ή ακόμα σε σχόλια και υποδείξεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει, διότι αυτό μας βοηθά να βελτιωθούμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί.

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί ή παράπονο που επιθυμείτε να υποβάλλετε, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με τον Υπεύθυνο του Λογαριασμού σας είτε με τον Υπεύθυνο Παραπόνων στο τηλέφωνο +30 210 69 65 000, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 16:00.

Διαχείριση Παραπόνων

Διαφορετικά μπορείτε να υποβάλλετε το παράπονό σας, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου και να μας το στείλετε με όποιον τρόπο από τους παρακάτω σας εξυπηρετεί :

  • μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@pantelakis.gr
  • μέσω φαξ στο +30 210 69 29 550
  • ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπηρεσία Παραπόνων Πελατών

Εθνικής Αντιστάσεως 57Β

142 32 Χαλάνδρι

Η Υπηρεσία Παραπόνων Πελατών της Εταιρείας μας, θα εξετάσει το θέμα σας προσεκτικά και θα σας απαντήσει εγγράφως, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Εάν χρειαστεί περαιτέρω χρόνος για την εξέτασή του, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση που η απάντηση της Υπηρεσίας Παραπόνων Πελατών δεν σας ικανοποίησε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr Τηλ.: 10 4 40, +30 210 3376700 Fax: +30 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr ), ως εξειδικευμένο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), καταχωρημένος στο Μητρώο Φορέων ΕΕΔ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.