Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων & τις πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων από άποψη όγκου συναλλαγών, στις οποίες διαβίβασε εντολές πελατών, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα εκτέλεσης.

Dimosieusi Pliroforion