Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να διευρύνουν τις επενδυτικές επιλογές τους αποκτώντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια μετοχών και παραγώγων του εξωτερικού.

Η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της εταιρείας διαβιβάζει με αμεσότητα τις εντολές στα χρηματιστήρια του εξωτερικού, ενώ παρέχει καθημερινά στους Έλληνες και Ξένους επενδυτές που την εμπιστεύονται κάθε αναγκαία πληροφορία και συμβουλή. Οι συναλλαγές εκτελούνται μέσω της HSBC Bank plc στο Λονδίνο και η εκκαθάριση πραγματοποιείται μέσω της HSBC Bank Γαλλίας.

Χάρη στα εξειδικευμένα στελέχη της, προσφέρει τις ακόλουθες ολοκληρωμένες υπηρεσίες:

  1) Άμεση εκτέλεση συναλλαγών σε πληθώρα επενδυτικών προϊόντων:
– Μετοχές εισηγμένων εταιριών
– ETF’s (Exchange Traded Funds)
– ADR’s (American Depository Receipts)

 

2) Έγκαιρη εκκαθάριση των συναλλαγών, η οποία συνοδεύεται από:
– Έκδοση πινακιδίων αγοράς/πώλησης
– Μετατροπή των χρημάτων του πελάτη στο νόμισμα αγοράς του τίτλου όταν αυτό απαιτείται

 

3) Πλήρεις υπηρεσίες θεματοφυλακής που περιλαμβάνουν:
– Τήρηση και φύλαξη τίτλων
– Διαχείριση εντολών και συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις
– Είσπραξη μερισμάτων

 

Χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της πρόσβαση σε παράγωγα προϊόντα – futures και options – επί μετοχών, μετοχικών δεικτών, ισοτιμιών, ομολόγων, εμπορευμάτων κ.ά. που διαπραγματεύονται στα σημαντικότερα χρηματιστήρια παραγώγων στον κόσμο.

Η πληθώρα των διαθέσιμων προϊόντων δίνει στους επενδυτές την ευκαιρία να αντισταθμίσουν διάφορους επενδυτικούς κινδύνους, αλλά και να αξιοποιήσουν μια ευέλικτη επενδυτική επιλογή.

Μέσω της ΗSBC Futures , η εταιρία έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες οργανωμένες αγορές, όπως ICE Futures US & Europe, Eurex, Euronext, CME, CBOT και CBOE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριοποίηση στις αγορές παραγώγων του εξωτερικού μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Παραγώγων στο τηλέφωνο +30 210 696 5410 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Derivatives@pantelakis.gr

Λογαριασμός Μετρητοίς

Ανοίγοντας λογαριασμό σε Μετρητά για Διεθνή Χρηματιστήρια, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να προβείτε σε αγορά μετοχών θα πρέπει στον λογαριασμό σας να υπάρχει το αντίστοιχο χρηματικό υπόλοιπο.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα αγοράς ξένων μετοχών με πίστωση.

Παραγώγων

Ανοίγοντας λογαριασμό Παραγώγων που διαπραγματεύονται σε Διεθνή Χρηματιστήρια, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο λογαριασμός σας θα πρέπει να διαθέτει πάντα το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης.