Η νέα υπηρεσία της Παντελάκης Χρηματιστηριακής σας παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Παραγώγων καθώς επίσης και για όλες τις Ξένες Αγορές, μέσω smart phone iPhone και Android. Απλά εγκαταστήσετε την εφαρμογή Mobile TradeDirect η οποία είναι διαθέσιμη στο App Store της Apple και στο Play Store της Google.

Η υπηρεσία Mobile TradeDirect σας παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Διαβίβαση εντολών αγοράς/πωλήσεως
  • Διαχείριση εντολών (μεταβολή ή ακύρωση εντολής)
  • Ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση των εντολών της τρεχούσης ημέρας
  • Ενημέρωση σχετικά με τη συνολική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας
  • Ενημέρωση για το χρηματικό σας υπόλοιπο
  • Ενημέρωση τιμών μετοχών σε πραγματικό χρόνο
  • Δυναμικών γραφημάτων για παρακολούθηση της αγοράς

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα υπηρεσία του Mobile TradeDirect θα πρέπει να είστε συνδρομητής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Παντελάκης Χρηματιστηριακής.

Αφού προχωρήσετε στην εγκατάσταση της εφαρμογής, εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς για να συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Η εφαρμογή mobile TradeDirect, υποστηρίζει κάτωθι λειτουργίες:

Menu

Χαρτοφυλάκιο: Εμφάνιση όλων των χαρτοφυλακίων, Επιλέγοντας μία μετοχή ενημερωνόμαστε για την θέση μας, την Τιμή Κτήσης και για την απόδοση της.

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου: Ανοίγοντας την επιλογή Ανάλυση Χαρτοφυλακίου παρακολουθούμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα, την αξία του χαρτοφυλακίου, τα χρηματικά διαθέσιμα τα οποία έχουν δεσμευτεί σε προθεσμιακή κατάθεση, τις αγορές και τις πωλήσεις της ημέρας καθώς επίσης το λογιστικό και το διαθέσιμο υπόλοιπο.

Εντολές: Εμφάνιση όλων των εντολών που έχουμε διαβιβάσει στο Χρηματιστήριο. Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι ακυρωμένες εντολές, με πράσινο οι εκτελεσμένες και με πορτοκαλί εμφανίζονται οι ανεκτέλεστες ή μερικώς εκτελεσμένες.

Εκτελέσεις: Εμφάνιση όλων των εκτελεσμένων εντολών που έχουμε διαβιβάσει στο Χρηματιστήριο.

Αναζήτηση: Εισάγουμε τον τίτλο της μετοχής που επιθυμούμε.

Νέα: Εμφάνιση οικονομικών ειδήσεων.