Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει συστηματικά ολοκληρωμένες και αξιόπιστες επενδυτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς επενδυτές και οργανισμούς. Το πελατολόγιό της σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές, όπως ασφαλιστικά ταμεία, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστικές εταιρίες, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αμοιβαία κεφάλαια, ιδρύματα και σειρά οργανισμών.

Η εξυπηρέτηση των θεσμικών πελατών περιλαμβάνει τη διαβίβαση εντολών για προϊόντα που διαπραγματεύονται τόσο στο Ελληνικό Χρηματιστήριο όσο και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια μετοχών και παραγώγων του εξωτερικού, καθώς και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση που απαιτεί η λήψη επενδυτικών αποφάσεων στα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Το τμήμα Ανάλυσης της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. συντάσσει τόσο μελέτες επενδυτικής στρατηγικής όσο και εκτενείς μελέτες για τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν ανάλυση στρατηγικής και προοπτικών της εταιρείας, συνθήκες ανταγωνισμού, πρόβλεψη αποτελεσμάτων μελλοντικών χρήσεων καθώς και στοιχεία αποτίμησης μετοχών.

Επιπρόσθετα, το τμήμα Ανάλυσης επικοινωνεί τακτικά με Έλληνες και Ξένους θεσμικούς επενδυτές και συμμετέχει σε analyst roadshows στο εξωτερικό με σκοπό την προβολή των επενδυτικών προτάσεων της εταιρείας.

Τέλος, διοργανώνει τόσο εταιρικά road-shows και συνέδρια για την Ελληνική αγορά στο εξωτερικό όσο και εξατομικευμένες επισκέψεις ξένων θεσμικών επενδυτών σε εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα (Reverse road-shows).

Η εταιρία μας, έχει μεταφέρει τις αναλύσεις της σε ασφαλή πλατφόρμα μέσω διαδικτύου, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε εγγεγραμμένους και εξουσιοδοτημένους επενδυτές της.

Αν είστε πελάτης και επιθυμείτε πρόσβαση, επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα https://research.pantelakis.gr ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της εταιρίας μας.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει στους θεσμικούς πελάτες της υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στην Αγορά Παραγώγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με υποκείμενες αξίες χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μέταλλα και αγροτικά προϊόντα.

Προσανατολισμένα στην παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων επενδυτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς επενδυτές, τα πιστοποιημένα στελέχη της παρέχουν κάθε αναγκαία διευκρίνιση σχετικά με τις αγορές παραγώγων.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. συμμετέχει στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και διαθέτει στους επενδυτές ελληνικά και διεθνή ομόλογα, εταιρικά ή κρατικά, ως βασικά εργαλεία διασποράς κινδύνου, προστασίας κεφαλαίου αλλά και παραγωγής εισοδήματος.

Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολόγων (Fixed Income ETFs), σε όλες τις οργανωμένες αγορές.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., επενδύοντας στην αμεσότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς και σχεδόν σε όλες τις Ξένες Αγορές διαθέτει στους θεσμικούς πελάτες της την υπηρεσία Direct Market Access (DMA).

Μέσω της υπηρεσίας DMA, Μεγάλοι Έλληνες και Ξένοι θεσμικοί οίκοι συνδέονται online με το Χρηματιστήριο Αθηνών και με σχεδόν όλες τις Ξένες Αγορές δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτατης και ασφαλούς εκτέλεσης των συναλλαγών τους.

Η παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής επιτρέπει το διαχωρισμό εκτέλεσης και υποστήριξης after market, καθιστώντας την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. μία από τις πρώτες επιλογές των θεσμικών επενδυτών σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στις Διεθνείς Αγορές.