Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και είναι μία από τις παλαιότερες εταιρείες του χρηματιστηριακού κλάδου στην Ελλάδα.

Μετά από δεκαετίες επιτυχημένης πορείας, το 1991 η εταιρεία μεταβίβασε πλειοψηφικό ποσοστό της στη Midland Bank και μετονομάστηκε σε Midland Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Αργότερα η Midland Bank απορροφήθηκε από τον Όμιλο HSBC και η εταιρεία μετονομάστηκε σε HSBC Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Το 2011, ο Όμιλος HSBC απέκτησε το σύνολο των μετοχών του κ. Νίκου Παντελάκη, Διευθύνοντα Συμβούλου και μετονομάστηκε σε HSBC Χρηματιστηριακή.

Etaireia

Τον Αύγουστο του 2012, ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον κ. Νίκο Παντελάκη απέκτησε εκ νέου την HSBC Χρηματιστηριακή, την οποία μετονόμασε σε Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πραγματοποιεί συναλλαγές ελληνικών μετοχών και παραγώγων. Επίσης, μέσω της συνεργασίας της με την HSBC London, έχει πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

Η Εταιρεία προσφέρει σημαντικό εύρος υπηρεσιών σε Ιδιώτες και Θεσμικούς πελάτες. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επενδύσουν στην Ελληνική και στις Διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας την καινοτόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα TradeDirect.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παραμένει σταθερά στην πρώτη δεκάδα των χρηματιστηριακών εταιρειών της χώρας. Επί σειρά ετών η Εταιρεία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στη κατάταξη της ετήσιας έρευνας αξιολόγησης της Thomson – Extel για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους θεσμικούς πελάτες της.

Η επιτυχία της στηρίζεται στην υψηλή της αξιοπιστία που κατακτήθηκε χάρη στην άριστη γνώση του χώρου, στο σεβασμό της προς τον επενδυτή και στη σταθερή προσήλωση στις αξίες της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Σήμερα συνεχίζει την πετυχημένη διαδρομή της με στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, νέα επενδυτικά προϊόντα και άριστη χρήση των νέων τεχνολογιών.