Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία σχετικά με το Κοινό Πρότυπο  Αναφοράς («Common Reporting Standard ) του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ (Εταιρεία), όπως και κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και επενδυτική οντότητα,  έχει πλέον την νομική υποχρέωση να συλλέγει και στην συνέχεια να αναφέρει στην αρμόδια Ελληνική Φορολογική Αρχή πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους λογαριασμών των οποίων η φορολογική κατοικία είναι εκτός Ελλάδος.

Η αρμόδια Ελληνική Φορολογική Αρχή ενδέχεται εν συνεχεία να προωθήσει τις πληροφορίες αυτές στην αρμόδια Φορολογική Αρχή της χώρας στην οποία οι δικαιούχοι πελάτες έχουν την φορολογική κατοικία τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε παρακάτω: