Οικονομικά Στοιχεία

Η παράθεση των οικονομικών στοιχείων της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. στοχεύει στην πλήρη και τεκμηριωμένη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού και των λοιπών ενδιαφερομένων για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας.
 

   Οικονομικές Καταστάσεις 2017

  Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

    Οικονομικές Καταστάσεις 2016

   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2016
 
   Ισολογισμός Ομίλου 2015

    Ισολογισμός 2015
 
 
   Οικονομικές Καταστάσεις 2015
 

  Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2015

 
   Ισολογισμός 2014


    Οικονομικές Καταστάσεις 2014  


   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2014


 
   Νόμος 4261 / 2014

 
   Ισολογισμός 2013
 
   Οικονομικές Καταστάσεις 2013 
 
   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2013

   Ισολογισμός 2012 

   Οικονομικές Καταστάσεις 2012

   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
 
   Οικονομικές Καταστάσεις 2011
 
   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
 
   Οικονομικές Καταστάσεις 2010
 
   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
 
   Οικονομικές Καταστάσεις 2009
 
   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
 
   Οικονομικές Καταστάσεις 2008
 
   Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2008

 

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30